Avís Legal

Avís Legal

Titular

Millennium Liber, S. L. (d’ara endavant titular del lloc Web) CIF/NIF: B60080751, és titular del domini millennilumiber.com, té el seu domicili social al Carrer Vilamari, 140 baixos a Barcelona. La societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22428, Foli 0210, Fulla 36765. Telèfon: 934443266 E-mail: millenniumliber@millenniumliber.com.

Objecte

Aquestes són les condicions generals i si escau particulars que regulen l’accés i ús del lloc Web.

El present lloc Web està dissenyat per donar a conèixer i posar a la disposició del públic (d’ara endavant l’usuari) que accedeixi al domini Twinner.es  (d’ara endavant lloc Web) informació, dades, productes i serveis (d’ara endavant continguts).

Accés

La persona que accedeix a aquest lloc Web adquireix la condició d’Usuari del mateix. Això implica el coneixement i l’acceptació de les condicions generals i si escau, condicions particulars que regulen el seu accés i ús. Recomanem l’accés periòdic a les condicions d’utilització per conèixer els canvis, modificacions i actualitzacions que puguin produir-se.

El lloc Web comprèn textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i programari inclosos en el mateix, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

L’accés al lloc Web és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre, salvo per als continguts i serveis específics en els quals la subscripció o el registre de l’Usuari sigui necessari i així es determini en les condicions generals o particulars.

El servei prestat és per temps indefinit. El lloc Web es compromet a mantenir la qualitat i l’exactitud dels continguts i ús en la mesura de les seves possibilitats. No obstant això no implica obligació alguna sobre la qualitat, exactitud dels continguts i velocitat de l’accés per part del titular del lloc Web. El titular es reserva el dret a modificar o actualitzar les condicions d’accés o suspendre l’accés al lloc Web, o part del lloc Web sense previ avís.

Els Usuaris que accedeixin es comprometen a tot moment a no accedir al lloc Web i als continguts de forma contrària a l’establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o ralentir el lloc Web, en perjudici del titular del lloc Web o de tercers usuaris.

Continguts

L’accés als continguts per part de l’Usuari serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir en titular qualsevol conseqüència negativa derivada directa o indirectament de l’accés, ja siguin d’àmbit físic, lògic, moral o personal.

Els continguts tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats, productes i serveis prestats i són de caràcter orientatiu.

El titular del lloc Web podrà modificar els continguts, així com suprimir i canviar aquests dins del lloc Web, com la forma en què s’accedeix, amb la finalitat de millorar la qualitat dels mateixos o corregir errors i intentant a tot moment minimitzar les conseqüències negatives que aquests canvis puguin provocar als Usuaris.

Propietat intel·lectual

El titular del lloc Web és titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual, així com dels continguts que alberga. A títol merament enunciatiu, s’entendran incloses les informacions, missatges, gràfics, arxius de so i imatge, fotografies, enregistraments, programes d’ordinador, bases de dades, tecnologia know-how, marques, signes distintius, logos i en general qualsevol classe de creació o material accessible que sigui de la seva propietat, així com del propi lloc Web.

En el lloc Web també poden ser accessibles continguts, serveis i informació, propietat de tercers, els drets dels quals es troben igualment protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Qualsevol ús del lloc Web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat al titular del lloc Web qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar de tot o part dels continguts del lloc Web, així com del mateix, per la qual cosa cap Usuari podrà dur a terme aquestes accions per a altres finalitats sense l’autorització prèvia i per escrit del titular del lloc Web.

No està permès l’ús dels continguts per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització del titular del lloc Web ni remetre publicitat o informació valent-se para això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels Usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines Web, dirigits a aquest lloc Web, seran per a l’obertura del lloc Web complet i des de la pàgina d’inici (home), no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra del titular del lloc Web.

El titular del lloc Web exerceix mecanismes de control sobre la qualitat dels enllaços (links) que s’incorporin al lloc Web, no obstant això no pot responsabilitzar-se de la fiabilitat i rapidesa dels mateixos, no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’Usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament de llocs Web de tercers.

Jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir per la utilització del lloc Web o dels continguts subjectes a aquestes condicions, les parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).