Beats / Apocalipsi

Beat de Liébana “Còdex de Navarra”

La present edició completa una sèrie de publicacions que s’han anat realitzant des de fa anys sobre el Comentari a l’Apocalipsi, compost per Beat de Liébana en el segle VIII. La versió d’aquest text clau, realitzat a Navarra en el segle XII, serà la culminació que tanca una empresa ambiciosa: posar a l’abast del públic, en general, i dels especialistes del llibre antic, en particular, l’últim testimoni que completa el corpus dels manuscrits il·lustrats hispans d’aquesta obra.

boton_leer_mas_catalan

 

Beat de Liébana “Còdex de Berlin”

Aquest còdex, datat a començaments del segle XII i confeccionat probablement a Itàlia, és un dels testimonis menys coneguts d’aquest gènere. El manuscrit, que en el seu dia va pertànyer a la col·lecció de Carlo Morbio de Milán, consta de 98 folis i inclou 55 dibuixos a ploma, enriquits amb uns pigments de color vermell, ocre i groc.

boton_leer_mas_catalan

Apocalipsi de Paris

L’últim llibre que tanca la Bíblia ha estat una obra conflictiva des dels primers segles del cristianisme.
Resulta particularment interessant confrontar la creació de Beat amb aquesta obra de característiques similars pel que fa a la seva planificació general, però produïda en un àmbit cultural diferent per raons geogràfiques, artístiques i cronològiques.

boton_leer_mas_catalan