Beat de Liébana "Còdex de Navarra"
La present edició completa una sèrie de publicacions que s’han anat realitzant des de fa anys sobre el Comentari a l’Apocalipsi, compost per Beat de Liébana en el segle VIII. La versió d’aquest text clau, realitzat a Navarra en el segle XII, serà la culminació que tanca una empresa ambiciosa: posar a l’abast del públic, en general, i dels especialistes del llibre antic, en particular, l’últim testimoni que completa el corpus dels manuscrits il·lustrats hispans d’aquesta obra.

A la Biblioteca de la catedral de Pamplona existia en el segle XVII un còdex que contenia l’exposició a l’Apocalipsi de Beat de Liébana, segons refereix el jesuïta P. José Moret el 1665, en la seva obra “Investigaciones históricas de las antigüedades del Reyno de Navarra” (Pamplona, 1665).

Actualment no existeix aquest “Beat” a la biblioteca capitular de la catedral navarresa. Sembla que el llibre va ser sostret de la seva prestatgeria a mitjans del segle XIX i es pot identificar, amb bastant probabilitat, amb l’existent a la Bibliothèque nationale de France, Nouv. acq. lat. 1366, ja que la seva escriptura i il·luminacions proven un origen espanyol; però l’argument més convincent de la seva procedència navarresa és un document enganxat a l’interior de l’enquadernació, del rei Carles III de Navarra, adreçat al bisbe de Dax, Juan Bauses i al prior de Roncesvalles, Miguel de Tavar, el 1389.

La història immediata del còdex és que fou adquirit a Espanya per un llibreter de Lyon, després per un altre de Milà i, finalment, per un tercer de París, a qui li va comprar la Bibliothèque nationale de France el 1879, com explica L. Delisle en “Les manuscrits de l’apocalypse de Béatus” a Mélanges de paléographie et de bibliographie, París, 1880.

Original (s. XII) conservat a la Bibliothèque nationale de France

Format de l’obra: 345 x 235 mm

314 pàgines

63 pàgines miniades

Text en dues columnes i 36 línies

Lletra carolina de transició gòtica

Paper especial en pergamí envellit

Col·leccionat, plegat i cosit a mà

Enquadernació en pell sobre taula amb tatxes i 2 tanques en el caire

Volum d’estudi històric, artístic i paleogràfic

Presentat en un elegant estoig

Tirada única de 995 exemplars, numerats i autenticats mitjançant acta notarial

ca