Documents del Cid

Faci click sobre la imatge per ampliar-la.

Els deu documents de la present edició tenen a Rodrigo Díaz de Vivar com a principal protagonista i, en alguns d’ells, el Cid figura com a dador de béns a l’església. Es tracta, en realitat, d’originals, còpies i falsificacions del cartulari del Cid procedents de diversos arxius públics i privats i que actualment es conserven a l’Archivo Histórico Nacional. El cartulari era el llibre medieval on els monestirs copiaven els títols de propietat dels seus béns immobles.

En definitiva, parlem de documents summament interessants per a traçar amb el màxim detall la biografia de Rodrigo Díaz de Vivar, perquè demostren la seva fe religiosa a través de donacions o les seves fases d’apogeu i caiguda en desgràcia cortesana. De fet, aquest material s’ha canonitzat i ha estat utilitzat com a base històrica per part dels posteriors biògrafs de l’heroi castellà.

Deu documents els originals dels quals es conserven a l’Archivo Histórico Nacional.

Format de l’obra: divers.

Paper especial en pergamí envellit.

Tirada única de 995 exemplars, numerats i certificats mitjançant acta notarial.

Llibre estudi històric i historiogràfic.

Presentat en un elegant estoig.</p