Davallament de la Creu

Alçaria: 25 cm.
Pes: 2 kg.

Material: Bronze.
Fosa: A la cera perduda.
Peanya: Marbre.

ca