El Quixot d'Avellaneda

Segon tom del Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha Composat pel Llicenciat Alonso Fernández de Avellaneda, nascut a la Vila de Tordesillas.

Malgrat la importància que té per a la història de la literatura i de la singularitat de la seva trajectòria editorial, ningú fins ara havia tingut a bé oferir als lectors, als col·leccionistes o als mers curiosos una edició facsímil del Segon tom del ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, que conté la seva tercera sortida: i és la cinquena part de les seves aventures, imprès a Tarragona per Felipe Roberto el 1614 a nom del llicenciat Alonso Fernández de Avellaneda, nascut a la vila de Tordesillas. Parlem –és clar- del Quijote apòcrif que es va interposar entre El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, publicat per Miguel de Cervantes el 1605, i la seva segona part, El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, que sortiria deu anys després.

El llibre definitiu va sortir amb la següent portada: “SEGVNDO | TOMO DEL | INGENIOSO HIDALGO | DON QVIXOTE DE LA MANCHA|

Amb llicència, a Tarragona a casa de Felipe Roberto, Any 1.614.

Paper de fabricació especial per a aquesta edició.

Col·leccionat, plegat i cosit a mà.

598 pàgines.

Enquadernat en pell sobre taula, amb gofrats en or, igual a l’original.

Llibre estudi a càrrec d’eminents especialistes.

Presentat en un elegant estoig.

Tirada única de 995 exemplars certificats i numerats mitjançant acta notarial.

ca