1492: Les Capitulacions de Santa Fe i l'Edicte d’Expulsió dels Jueus dels Regnes de Castella

L'any 1492 va ser clau per a Espanya i el món, tal com es coneixia fins llavors. Els Reis Catòlics estableixen les bases de l'Estat Modern. Un nou model de govern que es consolidava en el passat feudal, però que superava les seves ambicions polítiques i estratègies de poder.

Un dels seus primers grans assoliments va ser concloure la Reconquesta cristiana de la Península, amb la presa de la Granada nassarita, últim regne musulmà peninsular. La seva fase final va tenir un important component diplomàtic, que aquí analitzem.

Poc després, el 20 de març, estant encara els monarques a la ciutat andalusina recentment conquistada i seguint la política imperant d'unificar la fe dels seus súbdits, s'expulsa a les comunitats jueves dels regnes de Castella i d'Aragó. Es va signar un document múltiple: un signat per Isabel I i el rei consort, vàlid per a la Corona de Castella; i un altre signat només per Ferran II, destinat a la Corona d'Aragó.

Finalment, el 17 d'abril d'aquest mateix any, a la ciutat-campament de Santa Fe (Granada), després de mesos de negociacions, Cristòfor Colom signa amb els monarques un acord jurídic en el qual s'estipulen les condicions de la seva empresa ultramarina: aventurar-se a una nova ruta per a arribar per ponent a les Índies Orientals, un territori tan remot com llegendari per als europeus, però famós pels seus productes sumptuaris (porcellana, espècies, seda, pólvora…).

D'aquesta manera, en molt pocs mesos, entorn de la cort règia radicada a Granada s'entreteixeixen els fils de la història per a permetre l'entrada d'Espanya en el Renaixement i forjar un imperi d'escala planetària. Era l'avantsala d'una centúria d'esplendor cultural que es coneixerà com el segle d'or espanyol.

Millennium Liber, en la seva obstinació per acostar al present els manuscrits capdavanters del nostre passat comú ha espigolat en l'oceà de paper dels nostres grans arxius nacionals tres documents fonamentals per a entendre la història amb majúscules.

El motiu de la nostra edició ha estat reunir un pòquer de diplomes que, des del mateix moment en què es van redactar, es van convertir en referents indelebles de la nostra memòria col·lectiva.

Matrius registrals de les Capitulacions de Santa Fe i de l'Edicte d'Expulsió dels Jueus dels Regnes de Castella conservades al Registre de Cancelleria de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona), amb un estudi en profunditat realitzat pel seu Director, Carlos López Rodríguez.

Real Provisió dels Reis Catòlics decretant l'Expulsió dels Jueus, conservada a l'Arxiu General de Simancas (Valladolid).

Facsímil Privilegi Rodat de les Capitulacions Privades de Granada, custodiat a l'Arxiu Històric de la Noblesa (Toledo), amb una esclaridora recerca del seu Cap de Referències i professor universitari, Miguel Fernández Gómez Vozmediano, en la qual es desfan alguns equívocs que s'han anat repetint sense fonament des de fa massa temps.

Presentat en un estoig elegant.

Tirada única de 499 exemplars, numerats i autenticats mitjançant acta notarial.

ca