Greuges de Guitard Isarn

Faci click sobre la imatge per ampliar-la.

Els Greuges de Guitard Isarn són un document de caràcter jurídic: es tracta d’un memorial de les transgressions (els greuges o rancures, en català medieval) dels drets feudals.

En aquests Greuges, el senyor de Caboet, Guitard Isarn, reclama la reparació de les ofenses i dels danys que li han infligit els seus vassalls. La datació del manuscrit, entre els anys 1080 i 1095, ha estat determinada a partir de les persones que hi apareixen esmentades i de la informació històrica de la documentació del final del segle XI de la col·legiata d’Organyà.

Quan l’any 1908 Joaquim Miret i Sans va publicar per primera vegada aquest manuscrit, ja va assenyalar la possibilitat de considerar-lo el text català, no literari, més antic conegut fins aquell moment.

Manuscrit conservat a la Biblioteca de Catalunya amb la signatura Pergamí 1910(4-III-4).

Manuscrit en pergamí de 53 x 10 cm.

Presentat en un elegant estoig.