El Pergamí de la Fundació de la Confraria dels Mercaders de Tàrrega, 1269

Faci click sobre la imatge per ampliar-la.

L'estudi del pergamí de la Fundació de la Confraria dels Mercaders de Tàrrega del 7 d'abril del 1269, conservat al fons de pergamins de la Reial Cancelleria de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona, es basa en l'anàlisi del context històric, documental i iconogràfic d'aquest pergamí i conclou que som davant un dels primers exemples documentals on es reflecteixen l'ús de la llengua catalana escrita en la Reial Cancelleria del segle XIII, conseqüència de l'impuls lingüístic del rei Jaume I, i també l'excepcionalitat de la presència de membres femenins al si de la Confraria.

Igualment resulta rellevant la miniatura que presideix el document dedicat a la Mare de Déu de la Llet, acompanyada pels arcàngels Sant Rafael, Sant Miquel, Sant Gabriel i on, a més, ens sorprèn la presència de la figura de l'arcàngel Sant Uriel.

Manuscrit conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Paper especial en pergaminata envellida.

Format: 940 x 635 mm.

Llengua: català.

Tirada única de 550 exemplars, numerats i autenticats mitjançant acta editorial.

Presentat en un estoig elegant.

El manuscrit s'acompanya amb un estudi del mateix i així mateix s'inclou un dibuix de la ciutat de Tàrrega efectuat per Pier María Baldi l'any 1668.