Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal que vostè ens confia són molt importants per a nosaltres, per aquest motiu desitgem informar-los sobre com tracta aquesta empresa les seves dades personals. Les dades personals que ens proporciona dels quals vostè és titular, persona autoritzada o representant legal són incorporats a la nostra base de dades de gestió informatitzada o arxiu en format paper, legalitzades i registrades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Al moment de registrar aquestes dades, aquesta empresa es fa responsable dels mateixos i en conseqüència apliquem tots els mitjans al nostre abast per tractar-los amb la màxima confidencialitat, evitar la seva pèrdua, malament ús, alteració o accés no autoritzat.

Finalitat de la recollida de dades

Les finalitats a les quals destinem les seves dades a part de la normativa legal que afecta a la nostra activitat, són les labors comptables, fiscals, administratives i de gestió comercial per a l’efectiu compliment i prestació dels productes i serveis sol·licitats. També efectuem controls de qualitat sobre els mateixos amb la finalitat d’oferir-los a tot moment el millor tracte professional. Les dades proporcionades poden ser utilitzats per enviar-los informació sobre productes i serveis que aquesta empresa pugui oferir-los i siguin del seu interès, per qualsevol mitjà, inclosa l’adreça de correu electrònic facilitada o missatges SMS. Així mateix desitgem informar que els esdeveniments organitzats poden ser gravats, prèvia autorització expressa dels interessats i sempre amb el màxim respecte a la dignitat de les persones. Aquestes imatges poden formar part del contingut audiovisual del lloc Web.

En el cas de Currículums rebuts, informar que el tractament dels mateixos té com a finalitat procedir a la selecció de candidats per cobrir llocs de treball en aquesta empresa. La conseqüència de l’obtenció de les dades personals comunicats serà la participació en els processos de selecció que la mateixa realitzi per cobrir llocs de treball de la pròpia companyia o en futurs processos de selecció de llocs que s’ajustin al perfil professional del candidat, tret que es manifesti el seu desig que les seves dades no siguin conservats per a aquesta última finalitat, en aquest cas l’empresa procedirà a cancel·lar-los d’acord amb la seva sol·licitud.

Cessió de dades

Aquesta empresa no ven, cedeix ni transmet de manera algun informació o dades de caràcter personal dels seus clients a tercers, excepte les comunicacions contemplades per llei per a la prestació dels serveis sol·licitats.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

Amb la finalitat de poder oferir el millor servei, aquesta empresa necessita que les dades proporcionades s’ajustin a la realitat, estiguin actualitzats i si s’especifiquen com a imprescindibles (per exemple mitjançant un asterisc en els formularis de contacte), siguin emplenats. D’una altra forma, aquesta empresa no podrà donar el servei o la informació sol·licitada. En el cas de menors d’edat, serà necessària l’autorització prèvia dels pares o representants legals per poder realitzar el tractament de les dades personals facilitades.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Desitgem informar-li que sempre que ho desitgi pot accedir a la informació que li concerneix, pot oposar-se, rectificar-la i si fos el seu desig cancel·lar-la, tot això en els termes que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Si desitja exercir els seus drets enviï’ns una carta, adjuntant fotocòpia del seu DNI a l’adreça: Millennium Liber, S. L. c/Vilamari, 140 baixos Cód. Postal 08029 de la localitat de Barcelona o enviï’ns un e-mail a l’adreça millenniumliber@millenniumliber.com. En cas d’exercir-se per correu electrònic, el missatge ha d’estar signat digitalment i haurà d’adjuntar algun document identificatiu oficial escanejat.

Xarxes Socials

En fer-se fan d’aquest lloc web mitjançant el botó “M’agrada”, consent el tractament de les seves dades personals per part de Facebook, conforme a les seves polítiques de privadesa. Si desitja saber més sobre aquest particular, segueixi l’enllaç: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf. També consent el nostre accés a les dades contingudes en el seu perfil. Consent que un esdeveniment creat per aquesta empresa pugui aparèixer publicat en el seu mur. Aquesta empresa no utilitzarà les dades per a altres finalitats, ni per enviar informació addicional. Pot deixar de ser fan d’aquesta pàgina a qualsevol moment, utilitzant les eines que facilita Facebook per a aquesta finalitat. També pot a tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com expliquem a l’apartat de Protecció de dades. Per favor, mantingui les seves dades actualitzades. Nosaltres no podem fer-ho, únicament podem consultar o donar de baixa les seves dades com a fan d’aquesta pàgina. Aquesta empresa no es fa responsable dels continguts, comentaris, opinions o informacions, pròpies o de tercers, que els usuaris publiquin a la nostra pàgina. Pot utilitzar els nostres continguts per a finalitats lícites, sempre que faci esment al seu origen o autor.

En relació a Millennium Liber, S. L., quan un usuari ens segueix punxant el botó “Seguir”, tindrem accés a la informació de les persones que ens segueixen, concretament, el nom d’usuari, fotografia (en cas que l’usuari hagi posat una fotografia en el seu perfil), i comentaris o “Tweets” realitzats així com a la resta de la informació que ha publicat en el seu perfil com per exemple usuaris als quals segueixes i els seus seguidors, encara que no utilitzarem aquesta informació. Especialment, la informació que l’usuari dóna en la seva “biografia” pot ser accessible per nosaltres. Igual que en l’anterior plataforma, és responsabilitat de l’usuari l’ús que faci de la Xarxa Social. Les dades dels usuaris que ens segueixen en Twitter els utilitzem únicament per gestionar i respondre els “Tweets” o missatges que intercanviem amb ells. Pot consultar la política de privacitat de Twitter al següent enllaç: https://twitter.com/privacy.

Finalment, en relació al nostre canal de la xarxa social de Youtube, podríem tenir accés als seus comentaris en relació als vídeos publicats. Novament és responsabilitat de l’entitat que gestiona la xarxa social (Google) el tractament de dades realitzades. Pot consultar la política de privadesa d’aquesta xarxa social al següent enllaç: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Si desitja rebre més informació sobre la nostra Política de Privadesa pot fer-ho a través de l’adreça d’e-mail: millenniumliber@millenniumliber.com