Llibre d’Hores, incunable, Condotiero Ferrante d'Este


El present incunable és un exemplar molt singular de l’edició d’unes horae ad usum Romanum, en llatí i francès la impressió de les quals es conclogué el 20 d’agost de 1496 en el taller parisenc de Philippe Pigouchet per encàrrec del llibrer editor Simon Vostre. Com en el cas dels llibres d’hores manuscrits, és una recopilació d’oficis i pregàries per a ús dels laics. En tractar-se d’un llibre d’hores incunable reflecteix una selecció singular, pròpia d’un moment de transició: és a la segona meitat del segle XV quan comença a incrementar-se la presència de composicions pietoses. L’existència de textos en dues llengües respon a l’esmentada realitat. Hi són presents tots els textos essencials, alguns dels considerats secundaris, sense que hi manqui una curiosa mostra de textos accessoris tal i com classifiquen l’heterogeni conjunt els millors estudiosos d’aquests tipus de llibres. Les estampes soltes i els marcs han estat finalment acolorits. Es tracta, doncs, d’un incunable il·luminat, no miniat, el destinatari del qual va ser Ferrando d’Este (1477-1540), fill d’Ercole d’Este (1431-1505), partícip de la conjura de 1505, juntament amb el seu germà Giulio (fill natural del Duc) contra el seu altre germà Alfonso I d’Este (1476-1534), el successor, duc de Ferrara, Modena i Regio, i que, com a conseqüència, després de ser condemnat a mort, romandria a la presó els últims 34 anys de la seva vida.

Original conservat a la Biblioteca Nacional de España (signatura I 2719)

Format de l’obra: 210 mm x 120 mm

190 pàgines

48 il·luminacions, 18 d’elles a pàgina completa

182 marcs construïts amb més 100 peces de diverses mides

Inicials en anyil o carmesí, lletres majúscules tocades en groc

Paper especial en pergamí tractat, amb gramatge igual a l’original

Alçada, plegat i cosit fet a mà

Enquadernació en pell, gofrada en or

Estudi del Dr. Julián Martín Abad, Cap del Servicio de Manuscritos e Incunables de la Biblioteca Nacional de España

Facsímil i volum d’estudi allotjats en un elegant estoig

Tirada única de 995 exemplars, numerats i autenticats mitjançant acta notarial.

.