Història

Notitia Dignitatum

Aquest magnífic còdex conté entre altres tractats, dotze en total, un text d’excepcional interès, que transmet l’estructura organitzativa de l’imperi romà a través de la menció jerarquitzada de tots els càrrecs designats per a dur a terme l’acció de govern en nom de l’emperador, com a representant de l’autoritat. Aquest és el significat de l’expressió abreviada Notitia dignitatum.

boton_leer_mas_catalan